Evropski komitet za elektrotehničku standardizaciju (CENELEC)

CENELEC
CENELEC je Evropski komitet za elektrotehničku standardizaciju i odgovoran je za standardizaciju u oblasti elektrotehničkog inženjerstva. CENELEC priprema standarde koji pomažu u olakšanju trgovine između zemalja, stvaranju novih tržišta, smanjenju troškova usklađenosti i podržavanju razvoja Jedinstvenog evropskog tržišta.

CENELEC

CENELEC je najveći dio svog rada koncentrirao na dvije ključne publikacije: Evropski standard (EN) i Harmonizacioni dokument (HD). Ova dva dokumenta obično se nazivaju „standardima“ i moraju se primjeniti u svim zemljama članicama CENELEC-a, koje takođe moraju povući bilo koje konfliktne standarde.

EN – Evropski standard: To je normativni dokument koji je u principu dostupan na tri službena jezika CENELEC-a (engleskom, francuskom i nemačkom) koji ne mogu biti u suprotnosti sa bilo kojim drugim CENELEC standardom. EN-ovi su najvažniji dokumenti koje je objavio CENELEC. Njenim razvojem upravljaju principi konsenzusa, otvorenosti i transparentnosti. Takođe postoji nacionalna obaveza da se primeni kao nacionalni standard u svim zemljama članicama CENELEC-a.

HD – Harmonizacioni dokument: Iste karakteristike kao EN, osim činjenice da ne postoji obaveza objavljivanja identičnog nacionalnog standarda na nacionalnom nivou (može se obaviti u različitim dokumentima ili delovima), uzimajući u obzir da tehnički sadržaj HD-a mora biti transponirani na jednak način svuda.

Evropski standardi se uglavnom zasnivaju na međunarodnim IEC standardima. EN standardi moraju biti implementirani kao tehnički identični nacionalni standardi. Postoji nekoliko razlika u procesu implementacije EN-ova i HD-ova. U osnovi, EN se mora transponirati onakvim kakvi jeste, ne dodajući ili brisati ništa. Proces za HD-ove je malo fleksibilniji. Tehnički sadržaj se mora preneti, bez obzira na formulaciju i koliko dokumenata je napravljeno iz njega.

Mi smo Bosanskohercegovački komitet za elektrotehniku!