EX-Komisija Instituta za standardizaciju BiH

U sklopu djelatnosti Instituta za stadnardizaciju BiH vezanih za problematiku ocjene usaglašenosti egzistira Ex-Komisija kao stalno stručno tijelo Instituta. Komisija je angažovana prvenstveno na ispitivanju i sertificiranju električnih uređaja koji se koriste u prostorima ugroženim od eksplozivnih smjesa zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i zapaljivih prašina s vazduhom, ali riješava i sve druge probleme vezane za ovu problematiku, bilo u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom ili na nadzemnim mjestima.

Rad Ex-Komisije je zasnovan na odredbama Naredbe o obaveznom atestiranju protiveksplozijski zaštićenih električnih uređaja namijenjenih za upotrebu u ugroženim prostorima (Sl. list SFRJ br. 25/81) te Zakona donešenih na nivou države BiH (Zakon o tehničkim zahtjevima i ocjenjivanju usklađenosti proizvoda, Zakon o nadzoru nad tržištem i Zakon o opštoj sigurnosti proizvoda).

U sastav Ex-Komisije imenovana su stručna lica iz ove oblasti te Generalni sekretar koji je stalno zaposlen u Institutu.

Imate pitanje?

Pišite nam i odgovorićemo Vam i najkraćem mogućem roku.

Mi smo Bosanskohercegovački komitet za elektrotehniku!