IECEE – IEC sistem shema ocjene usaglašenosti za elektrotehničku opremu i komponente

IEC ne samo da podržava sve tipove ocjene usaglašenosti, već koristi i četiri sistema, od kojih svaki radi sa shemama na osnovu sertifikata procjene usaglašenosti treće strane. Zajedno utvrđuju da je proizvod pouzdan i da ispunjava očekivanja u pogledu performansi, sigurnosti, efikasnosti, trajnosti i drugih kriterijuma.

IEC sistemi ocjene usaglašenosti – IECEE, IECEx, IECQ i IECR – svaki pokriva određeni segment elektrotehnike. Njihov krajnji cilj je da se olakša globalno prihvatanje proizvoda jednim testom, jednom sertifikacijom i, prema potrebi, jednim znakom koja važi na svim tržištima.

Svaki od sistema nudi  sheme ocjene usaglašenosti zasnovane na  međunarodnim IEC standardima i drugim specifikacijama kada ih odobri IEC CAB (Odbor za ocjenu usaglašenosti).

IECEE

IECEE je multilateralni sistem sertifikacije zasnovan na međunarodnim IEC standardima. Članovi IECEE koriste princip međusobnog priznavanja (uzajamnog prihvatanja) rezultata ispitivanja za dobijanje sertifikata ili odobrenja na nacionalnim nivoima širom svijeta.  IECEE sheme bave se sigurnošću, kvalitetom, efikasnošću i ukupnim performansama komponenti, uređaja i opreme za kuće, kancelarije, radionice, zdravstvene ustanove, između ostalog. Sve u svemu, IECEE pokriva 22 kategorije električne i elektronske opreme i usluge ispitivanja.

Imate pitanje?

Pišite nam i odgovorićemo Vam i najkraćem mogućem roku.

Mi smo Bosanskohercegovački komitet za elektrotehniku!