IECEx  – IEC sistem za sertifikaciju prema standardima koji se odnose na opremu za upotrebu u eksplozivnim atmosferama

IEC ne samo da podržava sve tipove ocjene usaglašenosti, već koristi i četiri sistema, od kojih svaki radi sa shemama na osnovu sertifikata procjene usaglašenosti treće strane. Zajedno utvrđuju da je proizvod pouzdan i da ispunjava očekivanja u pogledu performansi, sigurnosti, efikasnosti, trajnosti i drugih kriterijuma.

IEC sistemi ocjene usaglašenosti – IECEE, IECEx, IECQ i IECR – svaki pokriva određeni segment elektrotehnike. Njihov krajnji cilj je da se olakša globalno prihvatanje proizvoda jednim testom, jednom sertifikacijom i, prema potrebi, jednim znakom koja važi na svim tržištima.

Svaki od sistema nudi  sheme ocjene usaglašenosti zasnovane na  međunarodnim IEC standardima i drugim specifikacijama kada ih odobri IEC CAB (Odbor za ocjenu usaglašenosti).

IECEx

IECEx je IEC sistem za sertifikaciju prema standardima koji se odnose na opremu za upotrebu u eksplozivnim atmosferama. IECEx koristi specifikacije za ocjenu usklađenosti koje su zasnovane na međunarodnim standardima koje je objavila Međunarodna komisija za elektrotehniku (IEC).

Cilj IECEx sistema je olakšati međunarodnu trgovinu opremom i uslugama za upotrebu u eksplozivnim atmosferama uz istovremeno održavanje potrebnog nivoa sigurnosti:

  • smanjeni troškovi testiranja i sertifikacije proizvođača
  • skraćeno vrijeme izlaska na tržište
  • međunarodno povjerenje u proces ocjene proizvoda
  • jedna međunarodna baza podataka
  • održavanje međunarodnog poverenja u opremu i usluge obuhvaćene IECEx sertifikacijom
Imate pitanje?

Pišite nam i odgovorićemo Vam i najkraćem mogućem roku.

Mi smo Bosanskohercegovački komitet za elektrotehniku!