IECQ – IEC sistem ocjene usaglašenosti za elektronske komponente

IEC ne samo da podržava sve tipove ocjene usaglašenosti, već koristi i četiri sistema, od kojih svaki radi sa shemama na osnovu sertifikata procjene usaglašenosti treće strane. Zajedno utvrđuju da je proizvod pouzdan i da ispunjava očekivanja u pogledu performansi, sigurnosti, efikasnosti, trajnosti i drugih kriterijuma.

IEC sistemi ocjene usaglašenosti – IECEE, IECEx, IECQ i IECR – svaki pokriva određeni segment elektrotehnike. Njihov krajnji cilj je da se olakša globalno prihvatanje proizvoda jednim testom, jednom sertifikacijom i, prema potrebi, jednim znakom koja važi na svim tržištima.

Svaki od sistema nudi  sheme ocjene usaglašenosti zasnovane na  međunarodnim IEC standardima i drugim specifikacijama kada ih odobri IEC CAB (Odbor za ocjenu usaglašenosti).

IECEQ

IECQ je svjetski sistem odobravanja i sertifikacije koji pokriva snabdijevanje elektronskim komponentama i pratećim materijalima i sklopovima (uključujući module) i procese. Koristi specifikacije za ocjenu kvaliteta koje su zasnovane na međunarodnim standardima koje je pripremila Međunarodna  komisija za elektrotehniku (IEC).

IECQ se odnosi na osiguranje i smanjenje troškova. Električni i elektronski proizvodi se sastoje od mnogo, ponekad stotine pojedinačnih dijelova koji se sastoje od komponenti i podsklopova. Poznati proizvođači i njihovi menadžeri kupovine žele da budu sigurni da su elektronski dijelovi koji se koriste u njihovim proizvodima traženog kvaliteta i pouzdanosti. Da bi minimizirali troškove inspekcije i eliminisali audit kvaliteta dobavljača, oni mogu odabrati dobavljače komponenata koji poseduju IECQ sertifikate proizvoda za svoje komponente.

Imate pitanje?

Pišite nam i odgovorićemo Vam i najkraćem mogućem roku.

Mi smo Bosanskohercegovački komitet za elektrotehniku!