Održana 2. svečana dodjela priznanja BAKE

U prostorijama Akademije nauka i umjetnosti BiH, juče je održana svečana dodjela priznanja Bosanskohercegovačkog komiteta za elektrotehniku (BAKE). Ovo značajni događaj je okupio pojedince i organizacije koji su dali nesebičan doprinos u radu i razvoju udruženja BAKE, kao i elektrotehničke standardizacije u Bosni i Hercegovini.

BAKE je osnovan 10. maja 1996. godine u Sarajevu, a njegova svrha je razvijanje i primjena standardizacije iz oblasti elektrotehnike u našoj zemlji.

Predsjednik udruženja, prof. dr Mustafa Musić je iskoristio priliku da se istakne važnost elektrotehničke standardizacije i da se zahvali onima koji su svojim radom doprinijeli napretku ove oblasti.

Medalju BAKE, najviše priznanje našeg udruženja, za izuzetne zasluge u radu i razvoju BAKE dobili su Edina Tanović (posthumno) i Goran Tešanović.

Plaketu BAKE, za značajan doprinos radu i razvoju BAKE i elektrotehničke standardizacije u BiH, dobili su Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), Regulatorna agencija za komunikacije BiH (RAK) i Elektroprivreda HZHB Mostar.

Zahvalnicu BAKE, za doprinos radu i razvoju BAKE i elektrotehničke standardizacije u BiH, Vlastimir Gluhović, Hajrudin Džafo, Zlatan Gafić, Samir Lemeš, Slaven Džindo, Amra Smailagić Puškarević, Lejla Čaršimamović, Azra Delalić, Marko Ikić, Snježana Milinković, Nenad Vukota, Jasmina Lončarević, Dragutin Lončar, Srđan Čalija i Boško Ristić..

Nakon dodjele, prisutni su imali priliku družiti se i razmijeniti iskustva, a BAKE nastavlja biti predvodnik elektrotehničke standardizacije u Bosni i Hercegovini, a uspješna postignuća ostaju glavni cilj članova i organa ove organizacije. Neka elektrotehnika i dalje radi za nas!