BAS/TC 1 – Informaciona tehnologija

Područje rada

Priprema i utvrđivanje prijedloga bosanskohercegovačkih (BAS) standarda, preuzimanje međunarodnih i evropskih standarda te revizija postojećih važećih standarda iz oblasti informacione tehnologije, uključujući magnetne kartice i kartice sa integralnim kolima, simbole pri kodiranju crticama (bar kod), telematiku koja se primjenjuje u drumskom prometu i transportu, zdravstvenu informatiku, skupove karaktera, inžinjering informacionih sistema, te elektronsku razmjenu podataka.

Predsjednik

Samir Lemeš

Sekretar

Zvjezdan Šehovac

Želite li da postanete član ovog tehničkog komiteta?

Mi smo Bosanskohercegovački komitet za elektrotehniku!