BAS/TC 15 – Elektromagnetna kompatibilnost

Područje rada

Priprema i utvrđivanje prijedloga bosanskohercegovačkih (BAS) standarda, preuzimanje međunarodnih i evropskih standarda, te revizija postojećih važećih standarda iz oblasti elektromagnetne kompatibilnosti (EMC), sa posebnim naglaskom na opću primjenu, limite i metode mjerenja karakteristika elektromagnetnih smetnji i imunost mjerne opreme, fenomeni niske i visoke frekvencije, fenomeni visoke snage, kondenzatori i otpornici u elektronskoj opremi i metode za procjenu električnih, magnetnih i elektromagnetnih polja kojima su izložena ljudska bića.

Predsjednik

Vlastimir Gluhović

Sekretar

Željka Popić

Želite li da postanete član ovog tehničkog komiteta?

Mi smo Bosanskohercegovački komitet za elektrotehniku!