BAS/TC 30 – Električni kablovi

Područje rada

Priprema i utvrđivanje prijedloga bosanskohercegovačkih (BAS) standarda, preuzimanje međunarodnih i evropskih standarda, te revizija postojećih važećih standarda u oblasti električnih kablova i njihovog pribora bez ograničenja na napon, struju ili formu konstrukcije.

Predsjednik

Suada Penava

Sekretar

Miljan Vasković

Želite li da postanete član ovog tehničkog komiteta?

Mi smo Bosanskohercegovački komitet za elektrotehniku!