Standardi pomažu klijentima da vjeruju firmama koje koriste AI tehnologije

Proizvodi, usluge i sistemi unapređuju se inovativnim tehnologijama kao što je veštačka inteligencija (AI). Vidimo to u našim kućama sa pametnim aparatima, na radnom mjestu gdje roboti i ljudi rade zajedno u fabrikama, u zdravstvu, gdje algoritmi pomažu medicinskim radnicima da odluče o najboljim tretmanima za pacijente, te u transportu, gdje automatizovani sistemi za automobile i avione obezbjeđuju bezbjedna, efikasna putovanja. Postoji mnogo više primjera koji svakoga dana utiču na nas.

Ove prednosti donose koristi i takođe postavljaju pitanja za kompanije koje koriste takve tehnologije. Na primjer, da li klijenti veruju kako se te tehnologije koriste? Ko kontroliše AI tehnologije? Kakva je uloga ljudi u organizaciji? Da li se upotreba analiza velikih podataka koristi pošteno ili postoji pristrasnost?

Zašto standardi?

Jan Beg je predsedavajući ISO/IEC JTC 1/SC 40: Upravljanje IT uslugama i IT upravljanje, koji razvija međunarodne standarde za upravljanje, upravljanje uslugama i outsourcing poslovnih procesa.

Beg vodi aktivnosti na standardizaciji koje nadgledaju kako se upravljaj tehnološkim oblastima ili mogućnostima unutar organizacije, i na nivou uprave – odbora ili izvršnih menadžera – kako razmišljaju o svojim odgovornostima upravljanja kada je u pitanju tehnologija.

Za rukovodstvo i upravljanje javnim, privatnim i neprofitnim organizacijama može biti izazov da budu u toku sa novim tehnologijama, koje mogu imati različitu terminologiju, definicije, načine postupanja, mogućnosti za inovacije ili nove pretnje poslovnoj održivosti.

Među ključnim standardima koje je SC 40 već objavio su ISO/IEC 38500, Upravljanje IT-om za organizaciju, što je smjernica koja sadrži šest principa koji se mogu primjeniti na bilo koju tehnologiju ili uslugu koju omogućava tehnologija, i serija standarda ISO/IEC 30105  koji se odnose na outsourcing poslovnih procesa (BPO) omogućenih IT-om .

Imate pitanje?

Pišite nam i odgovorićemo Vam i najkraćem mogućem roku.

Mi smo Bosanskohercegovački komitet za elektrotehniku!