Tehnički komiteti iz oblasti elektrotehničke standardizacije

BAKE koordinira učešće u međunarodnoj i evropskoj standardizaciji iz oblasti elektrotehnike. Za svaki tehnički komitet ili podkomitet IEC ili CENELEC koji se smatra nacionalno zanimljivim postoji odgovarajuća grupa eksperata koja prati međunarodne i/ili evropske standarde i usvaja ih u bosanskohercegovački sistem standardizacije. Ove grupe se nazivaju tehnički komiteti i njima se može pridružiti registrovanjem u Institutu za standardizaciju BiH.

Mi smo Bosanskohercegovački komitet za elektrotehniku!