Vrste ocjene usaglašenosti

Ocjena usaglašenosti prve strane

Proizvođač ili dobavljač na vlastitu odgovornost izjavljuje da su izvršeni testovi i druge aktivnosti koje su potrebne da bi se pokazalo da je proizvod usaglašen. Uobičajeno, kompanija obavlja standardne aktivnosti ocjene usaglašenosti, uključujući testiranje i inspekciju, interno. Zatim isporučuje Izjavu dobavljača o usaglašenosti.

Ovaj oblik ocjene usaglašenosti je sasvim uobičajen za proizvode koji ne predstavljaju veliku opasnost i gdje je cilj da se komercijalnim partnerima pruži sigurnost da se poštuje standard. To je u osnovi oblik informacije. Neki nacionalni regulatori će prihvatiti Izjavu dobavljača o usaglašenosti za proizvode niskog rizika. Ovo je najjeftiniji i najlakši oblik ocjene usaglašenosti jer se ne vrši nezavisna provera.

Ocjena usaglašenosti druge strane

Ovo označava aktivnost ocjene usaglašenosti koju obavlja osoba ili organizacija koja ima interes korisnika za predmet, na primjer, kupac.

Veoma veliki, važan ili zahtjevan kupac – obično vlada ili glavni proizvođač – izvršiće svoju ocjenu usaglašenosti za proizvode ili usluge koje kupuje. Ovo može uključivati ispitne prostorije i posebne procedure ocjene koji se sprovode kako bi se garantovao kvalitet isporučene robe.

Cilj je obično postizanje uvjerenja da je dobavljač izvršio prvoklasnu ocjenu usaglašenosti. Ova vrsta ocjene usaglašenosti se primjenjuje kada je to zakonom propisano, ali danas nije baš uobičajena i često je zamienjena ocjenom usaglašenosti treće strane.

Ocjena usaglašenosti treće strane

Ovo označava aktivnost ocjene usaglašenosti koju obavlja osoba ili tijelo koje je nezavisno od prodavca i kupca. Obično se naziva certifikovanjem i pruža najviši nivo povjerenja. Certifikacija je nezavisno obezbjeđeno nepristrasno osiguranje bezbjednosti proizvoda i procesa.

Ova ocjena usaglašenosti se primjenjuje tamo gdje ga veliko tržište čini isplativim ili kada je zakonom propisano. Budući da su certifikaciona tela obično profitne kompanije, ovaj tip ocjene usaglašenosti je takođe skuplji od ocjene usaglašenosti prve strane.

Dok IEC podržava sva tri oblika ocjene usaglašenosti, IEC  sistemi ocjene usaglašenosti se zasnivaju na ocjeni usaglašenosti treće strane. Oni omogućavaju nezavisno testiranje i certifikaciju kako bi se osigurala sigurnost, pouzdanost i performanse proizvoda i sistema.

Imate pitanje?

Pišite nam i odgovorićemo Vam i najkraćem mogućem roku.

Mi smo Bosanskohercegovački komitet za elektrotehniku!