BAKE priznanja

2022

BAKE medaljaZa izuzetne zasluge u radu i razvoju BAKE.

Akademik prof. dr Božidar Matić
Akademik prof. dr Zijo Pašić

BAKE plaketaZa značajan doprinos u radu i razvoju BAKE i elektrotehničke standardizacije u BiH.

Elektroprivreda BiH
BH Telecom
Elektroprenos BiH
Energoinvest d.d.
Institut za standardizaciju BiH

BAKE zahvalnicaZa izuzetan doprinos u radu i razvoju BAKE i elektrotehničke standardizacije u BiH.

Mehmed Hadžić
Rafo Jozić
Ivan Damjanović
Himzo Bajrić
Mijo Terkeš
Dževad Imširović
Danijela Dragović
Mane Vrhovac
Mirjana Šućur
Zlatan Salihović
Mustafa Kubat