Evropski institut za standardizaciju u oblasti telekomunikacija (ETSI)

ETSI
ETSI pruža članovima otvoreno, inkluzivno i kolaborativno okruženje. Ovo okruženje podržava pravovremeni razvoj, ratifikaciju i testiranje globalno primenljivih standarda za sisteme, aplikacije i usluge koje omogućavaju IKT.

ETSI je na čelu novih tehnologija u svim sektorima industrije i društva koji koriste ICT. ETSI-jevih 850+ organizacija članica dolaze iz 65 zemalja i pet kontinenata.

ETSI

ETSI je Evropska organizacija za standarde (ESO). To je priznato regionalno tijelo za standarde koje se bavi telekomunikacijama, mreama za emitovanje emitovanjem i drugim elektronskim komunikacijskim mrežama i uslugama.

Ova organizcija ima posebnu ulogu u Evropi. Ona uključuje podršku evropskim propisima i zakonodavstvu stvaranjem Harmonizovanih evropskih standarda. Samo standardi koje su razvila tri ESO (CEN, CENELEC i ETSI) priznati su kao evropski standardi (EN).

Globalni uticaj

ETSI je u početku osnovan da služi evropskim potrebama, ali on ima globalnu perspektivu. ETSI standardi se danas koriste širom svijeta.

ETSI sarađuje i radi u partnerstvu sa različitim vrstama organizacija širom sveta. To ih čini dobro pozicioniranim za davanje podrške svojim članovima koji djeluju u širokom i konkurentnijem okruženju.

Pored toga, ETSi je partner u međunarodnom projektu treće generacije partnerstva (3GPPTM). Kroz ovaj projekat ETSI pomaže u razvoju mobilne komunikacije 4G i 5G. Takođe, ETSI sarađuje sa partnerima širom svkjeta u projektu oneM2M partnerstva kako bi razvili standarde za komunikaciju mašina-mašina.

Mi smo Bosanskohercegovački komitet za elektrotehniku!